11. Düşünsel Modeller Uygulama-10

MentalPress 30

Yapılacaklar: Önceki uygulamada akıl yürütme sürecinizi irdelemek için Sonuç Çıkarma Merdivenini kullandınız.

Kendiniz hakkında öğrendiklerinizi paylaşmak için aşağıdaki soruların cevaplarını takım arkadaşlarınızla paylaşın.

Sol sütununuzun ne kadarı gözlemlenebilir verilerden oluşuyor?

 

 

 

Gözlemlenebilir veri olmayanlar var mı, varsa neler?

 

 

 

Eğer, inançlarınız ve varsayımlarınız kolay değişmiyor ise karşınızdakinin söylediklerine ne kadar açıksınız?

 

 

 

Eğer, sonuç çıkarma merdiveninin tepesindeyseniz ve kendinizi vererek karşınızdakini dinleyemiyorsanız, karşınızdaki kişiyle ya da durumla ilgili düşüncenizi değiştirmeye ne kadar açıksınız?

 

 

 

Eğer, bütün bu gözlemler doğru ise gerçek bir konuşma/tartışma yapabilmek için ne yapmalısınız?