01. Öğrenen Kulüpler Hakkında

MentalPress 30

İşletmelerde yaşanan sorunların % 90’ı insan (psikolojisi ve iletişim) kaynaklıdır. Edwards DEMİNG

Öğrenen Kulüpler Yapısal Olarak Temelini Öğrenen Organizasyonlardan Almıştır.

Bir topluluğun kendi kapasitesini sürekli geliştirmesini ifade eder. 

Bunu gerçekleştirebilen topluluklar yeni durumlar karşısında daha yüksek uyum kabiliyetine sahip olurlar.

Çalışmalar 1980 de başlamış, Peter Senge’nin 1990’da yayımlanan Beşinci Disiplin kitabıyla birlikte bütün dünyada tanınır hale gelmiştir.

Beş Disiplin;

1.Kişisel Ustalık
2.Zihni Modeller
3.Paylaşılan Vizyon
4.Takım Halinde Öğrenme
5.Sistem Düşüncesi
 
Kişisel Ustalık: Kişinin öncelikle kendi hayatını anlamlandırması, kendi önceliklerini belirlemesi ve onlara tutkuyla bağlanmasıdır.
Zihni Modeller: Bizim; hayata, insana, pazara, işletmeye ve karşılaştığımız bütün olaylar karşısındaki temel varsayımlarımızdır.
Paylaşılan Vizyon: İnsanlar bir vizyonu gerçekten paylaşıyorlarsa, ortak bir özlemle birbirine bağlıdırlar.
Takım Halinde Öğrenme: Bir amaç etrafında hizalanma ve takım üyelerinin gerçekten arzuladığı sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme sürecidir.
Sistem Düşüncesi: Resmin bütününü görmek, olaylar ve eğilimlerin arkasındaki sistem yapısını araştırmaktır.
 

İlk 1993 yılında Ford Fabrikasında, Edward Deming ve Peter Senge’ nin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma ile başladı.

Bu model 1995’ten bu yana dünyada çeşitli ülkelerde uygulanmaktadır. 

Ülker deneyimi dünyadaki en geniş ve başarılı uygulamalardan birisidir. 

Çin, Malezya ve İspanya’daki firmalardan Ülker deneyimini paylaşma konusunda davetler olmuştur. 

Teklifimiz: Öğrenen Kulüpler

Kurumun bünyesinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz “Öğrenen Kulüpler” çalışması ile ilgili yaklaşımımız ve önerdiğimiz proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile ulaşılması beklenen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Proje Kapsam ve İçeriği

Amaç:

“Öğrenen Organizasyon” modeli çerçevesinde çalışacak kulüpler vasıtası ile;

a) Sürdürülebilir bir verimliliğe zemin olacak örgütsel öğrenme ikliminin oluşturulması,

b) Kurumun yönetimi tarafından belirlenecek konularda somut iyileştirmeler sağlanmasıdır.

Projenin Kuruma Katkısı:

 • Kurumun öncelik verdiği alanlarda somut iyileştirmeler sağlanması,
 • Kulüplere üye olarak katılan çalışanların Liderlik, İletişim ve Yenilikçi Düşünme kapasitelerinin gelişmesi,
 • Kurumda örgütsel öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması,

Çalışmanın Tanıtılması

Çalışmayı organizasyon geneline duyurmak ve kulüp üyelerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla bir tanıtım yapılacaktır. Bu süreçte çalışılacak konular da belirlenecektir.

Tanıtımın Amacı: Öğrenen organizasyonların beş disiplinini yaşama geçirerek öğrenme yetersizliklerinin üstesinden gelmek, somut sonuçlar almak ve bu sonuçların sürekliliğini sağlamaktır.

İçerik:

Öğrenen Organizasyon Olmanın Beş Disiplini;

Düşünsel Modeller. 

Kişisel Yetkinlik.

Paylaşılan Vizyon. 

Ekip Halinde Öğrenme. 

Sistem Düşüncesi.

Projenin Sürdürülmesi:

Projenin başlangıcında kulüplerde görev yapan çalışanlarımız arasından seçilecek başkan ve başkan yardımcılarına tarafımızca Yönderlik eğitimi verilecektir.

Bu dönemde hem Kulüplerin koçluğu hem de Yönderlerin koçluğu tarafımızca ifa edilecektir.

Yönderlik Eğitiminin Amacı: Seçilmiş başkan ve başkan yardımcılarının Öğrenen Kulüplerde daha etkili yönderlik yapabilmelerini ve yönderlik becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.

İçerik:

Yönderliğin temelleri,

Yönderlik yetkinlikleri ve araçlar için başlangıç,

Yönderlik konusu hakkında bazı kilit ayırımlar,

Yönderlik araçları ve teknikleri,

Yetkinliklerin, araçların uygulanması,

Pratik kazanma süreçleri için kişisel bir eylem planı oluşturmak,

Çalışılacak Konular:

Öğrenen Kulüplerin odağı insan olan bir çalışmadır. Dolaysıyla insan faktörünün bulunduğu her organizasyonda sektör farkı gözetmeksizin çalışma yapılabilir.

Öğrenen Kulüpler aşağıda belirtilen konular ile birlikte benzer birçok farklı konu için de çalışabilir.

 • İletişim,
 • Ekip Olmak,
 • Liderlik,
 • Müşteri Memnuniyeti,
 • Yenilikçi Düşünmek,
 • Vb.

Konu Belirleme Kriterleri

 • Kesinlikle odağında insan ve bilgi olmalıdır.
 • Konu, organizasyonun gelişimine katkıda bulunmalıdır.
 • Konular hedef içerebilmelidir.

Kulüp Üyelerinin Belirlenmesi

Konuların belirlenmesinden sonra aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda ve Danışman Koç’un nezaretinde üye seçimi yapılacaktır.

“Öğrenen Kulüpler” gönüllülük esasına göre çalışan ekiplerdir ve etkilerini ancak Kulüp üyelerinin devamlılığı ile sağlayabilirler.

Bir yıl süresince, kulüp üyeleri düzenli olarak, 2 haftada 1 gün,  üç saat toplanmalıdırlar. Kulüp üyeleri ile önceden konuşulmalı ve ekipte yer almak istediklerinden emin olunmalıdır.

Bu noktada bir veriyi paylaşmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz: Şimdiye kadar Danışman Koç olarak çalışmalarını takip ettiğimiz yaklaşık 130 takımın 5’inde çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sebebi ise takım üyelerinin bir bölümünün devamsızlığıdır.

Dolayısıyla üye seçiminde aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınırsa, yukarıda belirtilen problem de baştan çözüme kavuşturulacaktır.

 

·      Bir ekipte 15 üye olmalıdır

·      Her ekipte en az bir yönder ve yönder yardımcısı yer almalıdır.

·      Seçilen konu ile ilgili; ekip içerisinde olmamaktan üzüntü duyacak kritik pozisyondaki çalışanların ekibe alınmasında büyük fayda bulunmaktadır

·      Ekibe üye veren departmanların yöneticileri ile baştan görüşülmeli ve ekip üyesi personelin toplantılara katılımı sağlanmalıdır.

 

Hazırlık Eğitimi

Çalışmalardan önce her ekip, çalışma ortamlarından uzak bir lokalde (telefonların çalmayacağı, amirlerin iş talebinde bulunmayacağı vb.) 2 günlük hazırlık eğitimi alacaktır.

Söz konusu eğitim formatı, klasik sınıf eğitimlerinden farklı olup, çalışma sabah 09:00 da başlayacak, bitiş saati ise takımın çalışma hızına bağlı olacaktır. Danışman Koç, bir eğitmen olarak değil koç olarak kendilerine yardımcı olacaktır.

İki günlük bu süreçte ekip üyeleri; çalışma süresince kullanacakları Yönderlik Yetkilikleri ve Becerileri hakkında bilgilendirileceklerdir.

Kulüp Toplantıları

Ekipler, hazırlık eğitiminin hemen ardından kulüp toplantılarına başlayacaklardır. Her kulüp haftada bir gün, üç saat olmak üzere toplanacaklardır.

Çalışma boyunca değişken başkanlık sistemi uygulanacak, her kulüp üyesi sırayla bir toplantıya başkanlık edecektir. Hazırlık eğitimi de dâhil olmak üzere çalışma boyunca kulüp toplantılarında unvanlar kullanılmayacaktır.

Her toplantı sonrasında hazırlanacak toplantı tutanakları, kulüp üyelerine, koça ve sponsora ivedilikle gönderilecektir.

Sponsor

İlgili projelerin sponsorları üst düzey bir kurum yöneticisi seviyesinde olmalıdır.

Danışman Koç’un Katılımı

Danışman Koç çalışmanın başından sonuna kadar kulüplerin yanında yer alacaktır. Kulüp toplantılarına Danışman Koç’un katılımı her kulüpte asgari iki toplantı takibi şeklinde olacaktır.