İlişkilendirme

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: İlişkilendirme

İlişkilendirme becerinizi çeşitli alıştırmalar yaparak gelişti­rin.

1.      Birbiriyle ilgili konular üzerinde yapabileceği­niz gibi (örneğin, işsizlik ve en enflasyon arasında ne tür ilişkiler vardır"?) birbiriyle hiç ilgisi olmayan konularla da yapabilirsiniz (örneğin,  "köpek" ile "kitap" arasında ne tür ilişkiler vardır?)

2.      Ele aldığınız konuyu, içerdiği kavramlar üzerinde yo­ğunlaşarak inceleyin. Böylece konunun ilişkili olduğu diğer olay, nesne veya kavramları daha kolay yakalaya­ bilirsiniz.

Kavramları daha kolay ilişkilendirebilmeli için "görselliği artırmak", "çağrışımı kolaylaştırmak" veya "sistemli düşünmeyi sağlamak" gibi temellere dayanan birçok yöntem ve yaklaşım geliştirilmiştir. Zihin Haritası, Sebep-sonuç Diyagramı, İlgi Diyagramı ve İlişki Diyagramı veya Beyin Fırtınası gibi yöntemler bu gruptan sayılabilir. Bu yöntemlerin ayrıntısını çeşitli kaynaklar­dan bulabilirsiniz. Burada sadece bir örnek üzerinden nasıl çalıştıklarını anlatacağız.

İlişkilendirme becerimizi  geliştirmek için başka neler yapabiliriz?