Zor İnsanlarla Başa Çıkmak

MentalPress 30

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Hedef Kitle: Sektörden ve iş tanımından bağımsız olarak herkesin katılabileceği bir seminerdir.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İnsan ilişkilerinde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için insanlarla farklı bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak bu durumu hem kendimiz için hem karşımızdaki için KAZAN-KAZAN felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Bu seminerde, zor insanların yarattıkları sorunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan teknikler anlatılmaktadır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, ‘Zor İnsanlar' karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecek,

·       Çalışma hayatında karşılaşılabilecek olumsuzluk kaynaklarını farkedip, farklı durumlara karşı hazırlıklı olma anlayışını benimseyecek,

·       Olumsuz durumlar sonucunda yaşanan yıkıcı duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında farkındalık kazanacaklardır.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Zor yanımızı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

 

·       Zor insanları tanıyalım,

·       Tepkisiz,

·       Kronik muhalefet,

·       Olumsuzluk abidesi,

·       Alaycı,

·       Hayırcı,

·       Kararsız,

·       Peki efendimci,

·       Saldırgan,

·       Her şeyi bildiğini sanan,

·       Her şeye kadir,

·       Zor insanlarla başa çıkma süreçleri,

·       Zor insanlar karşısında neler yapılabilir?

·       Zor insanları anlamak,

·       Uyum sağlamak,

·       Yönlendirmek,