Zihinsel Modellerin Gerçekliği ve Geleceği Etkilediğini Düşünür

MentalPress 30

Herhangi bir durum içinde birey, olayları algılar, yorumlar ve bu şekilde dünya ile ilgili bir resim, bir zihinsel model oluşturur. Zihinsel modeller, bazen yaşam boyu süren varsayımlar, inançlar, değerlerden oluşur. Sistem düşünürü zihinsel modellerin bakış açılarını ve bunun sonucunda eylemleri etkilediğinin farkındadır.

“İstediğimiz sonuçlara ulaşmada, mevcut zihinsel modellerimiz ne kadar yardımcı oluyor?”

“Mevcut zihinsel modellerimiz, bu alandaki çabalarımızı ne kadar engelliyor?”

“Zihinsel modellerin verdiğimiz kararlara etkisini başkalarının görebilmesine nasıl yardımcı olabilirim?”