Zamanında Bitirmek

MentalPress 30

Zamanında bitirmek, bir toplantı organizasyonunda zamanında başlamak kadar önemlidir. Toplantı katılımcılarının hem cinde bulundukları toplantıya yoğunlaşabilmeleri hem bir sonraki toplantıya motive (istekli) olabilmeleri için toplantı yöneticisinin zamanında bitirmeye özen göstermesi gerekir.

Yoğun toplantı gündemi olduğunda zamanında bitirmek de sorun olmaktadır.

O nedenle toplantı öncesinde her bir gündem maddesinin ne kadar süreceğiyle ilgili yaklaşık bir zaman belirlemek gerekir.

Toplantı sırasında ise, birinin bu maddeler ele alınırken zaman tutmasını söyleyerek zamanı denetleme olanağını yaratmak zamanında bitirme konusunda etkili olacaktır.

Toplantının planlanandan daha uzun süreceği gözleniyorsa, zamanı uzatmak konusunda tüm katılımcıların onayını almak gerekir.

Ek sürelere de riayet etmek motivasyonun düşmesini engeller.

Ayrıca katılımcılara toplantının sonuna yaklaşmakta olunduğu bilgisinin de verilmesi dikkatin düşmesini engelleyen bir yöntemdir.

Toplantı sonunda toplantıyla ilgili kısa bir özete yer vermek gerekir.

Böylelikle katılımcılar, toplantının amacına ne ölçüde hizmet edildiği çıkarımını yapabileceklerdir.

Şayet toplantı maddeleri açık ve net bir biçimde özetlenemiyorsa, akışta bir problem olduğuna işaret eder.