Zaman Tuzakları

MentalPress 30

Zaman Tuzakları

Hedef Kitle: Sonuç ve etkinlik odaklı bir kurum kültürü için hedeflerini belirleyerek onlara doğru planlama yaparak ulaşmanın yöntemlerini öğrenmek isteyen profesyoneller.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, etkililiği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu seminer sırasında farklı uygulama araçlarından örnekler verilecek ve katılımcıların kendilerine en uygun aracı seçip kullanmaları konusunda alternatiflerinin oluşmasına yardımcı olunacaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       Zaman tuzaklarını tanıyacak,

·       Zaman tuzakları ile başa çıkma yöntemleri geliştirmeyi öğrenecek,

·       Kişisel zaman tuzaklarını yönetebilecek,

·       Zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabilecek,

Konularında becerilerine geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       Kişisel olarak zamanımızı çalan zaman tuzaklarını fark etmeye yönelik ön test.

·       Tartışma ve değerlendirmeler,

·       Grup çalışmaları ve analizler,

·       Bireysel ve grup egzersizleri,

·       Oyunlar ve değerlendirmeler,

İçerik:

·       Zaman Tuzakları;

·       Plansızlık,

·       Önceliklerin Belirsizliği,

·       Fazlasıyla İşe Adanma,

·       Kriz Yoluyla Yönetim,

·       Acelecilik,

·       Gereksiz Yazışmalar,

·       Gereksiz İşler,

·       Ziyaretçiler,

·       Telefon,

·       Toplantılar,

·       Yetki Vermemek,

·       Zaman Tuzakları İle Başa Çıkmak İçin Gerekli Olan Alışkanlıklar,

·       Zaman Tuzakları İle Başa Çıkma Yöntemleri,

·       Hedef ve Öncelikleri Sürekli Göz Önünde Tutabilmek,

·       Bir İşe Sonunu Düşünerek Başlamak,

·       Erteleme ve Bölünmeleri Engellemek,

·       Gerektiğinde "Hayır" Diyebilmek,

·       Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek,

·       Gereksiz Mükemmeliyetçiliğin Önlenmesi,

·       Çevresel Faktörlerin Analizi ve Önlem Alınması,