Yönetici Koçluğu Hizmeti

MentalPress 30

Yönetici Koçluğu Hizmeti

Hedef Kitle: Yönetici becerilerini bir koç eşliğinde yönetim araçları arasına katmak isteyen herkes,

Yönetici Koçluğu Nedir?

Organizasyonların işlerliği, sahip oldukları sistem yapılarından çok, o sistemi işletecek insan yetkinlikleri ile ilgilidir. Organizasyonlar kişiler tarafından oluşturulan tüzel kişilikler olmalarına rağmen bu tüzel kişilik, bünyesindeki bireylerin kendi aralarındaki anlamlı işbirliği ile kurumsal bir kimlik kazanabilir.

Koçluk çalışmamız organizasyonun yapısından ziyade, bu organizasyona işlerlik kazandıracak olan bireylerin organizasyona ilişkin gelişimsel yetkinliklerine odaklıdır. Organizasyon ve insan yetkinliklerinin ilişkisini dengelemek, uyumlu hale getirmek, yöneticilerde sistem düşüncesi oluşturmak, insan yetkinliklerini kendi içinde uyumlu, dengeli, ortak hedeflere odaklı, zihinsel eşleşme süreçlerine taşımaktır.

Yönetici koçluk çalışmamızın temel amacı; organizasyonun geleceğini inşa edecek yönetici profilini ortaya çıkarmak ve bu profil doğrultusunda yönetici geliştirme programını gerçekleştirmektir. Yöneticilerin ve çalışanların işletmeye olan aidiyeti ve motivasyonu için zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamak,  istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirmektir.

Yöntem: Bu amaca ulaşabilmek için ilk önce işletmenin yönelttiği kişilerle bire bir görüşme neticesinde bireylerin bireysel davranış değişikliği için ihtiyaçları çıkarılır. İkinci olarak istenilen davranış değişikliklerine ulaşılırken süreç içinde bireylere destek olunur.

Süre:

Temel Yönetici Becerileri Eğitimi: Beş Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: 12 kişi

Koçluk Hizmeti: Bir kişi 24 saat (Hafta bir görüşme: 2 saat x 12 görüşme)

Katılımcı Sayısı: Bir kişi

Hizmetin Amacı:

Eğitim verdiğimiz şirketlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda, “Temel Yönetici Becerileri” eğitimi koçluk destekli yapıldığında yöneticilerin performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

·       Tüm becerilerde ve performans sonuçlarında olumlu gelişme olmuştur.

Sonuçta, lider yöneticilik becerilerine sahip yöneticilerin şirkete karlılık ve verimlilik kazandırırken aynı zamanda şirketin performansının gelişimine de katkıda bulunurlar.

Hedefler: Bu hizmetin sonunda katılımcıların;

·       Yöneticiler, yöneticilik ve liderlik kavramlarına derinlemesine ve detaylı bir bakış açısı kazanacaklar,

·       Değişik liderlik modelleri, liderin sorumlulukları ve görevleri konularını kendilerine uyarlama fırsatı elde edecekler,

·       Liderlik becerilerini inceleyip, kendi profil-durum analizlerini çıkarma fırsatı elde edecekler,

·       Bu becerilerden, takım çalışmasını daha detaylı olarak inceleme olanağı bulacaklar,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Hizmet Yöntemi:

·       Bire-bir koçluk görüşmeleri,

Süreçte Neler Yapılacak?

Program Üç Modülden oluşur.

Birinci Modül: Beş günlük “Lider Yönetici Becerileri” eğitimine katılım sağlanır.

Temel Yönetici Becerileri Eğitimi:

Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlanmaktır.

İkinci Modül: Ekip koçluğu hizmeti verilir.

Anlama Eğitimleri,

Amaç: Birinci Modülde elde edilen verilerle oluşturulan ekiplerin davranış değişikliği ihtiyaçları çerçevesinde, süre gelen eğitimlerde alınan bilgilerin yönetim becerilerine dönük uygulamalarından oluşur.

Üçüncü Modül: Bire bir koçluk hizmeti verilir.

Ustalık Paylaşımı,

Amaç: Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Tekniklerinin uygulamalarını kapsar.

Bu süreçte istenilen davranış değişikliklerine ulaşılırken süreç içinde bireylere destek olunur.

Koçluk sürecinde, lider yöneticilik becerilerinin kullanımını pekiştirmek amacıyla haftalık ipuçları ve takip e-postaları gönderilir.

Sorunları çözmek ve destek almak amacıyla bire-bir koçluk görüşmeleri yapılır.