Yönetici İle Çatışmayı Yönetmek

MentalPress 30

Yönetici İle Çatışmayı Yönetmek

Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Kuruluşlarda bireyler arasındaki gerginlikler ya yatıştırılmalı ya da sorunlara üretken çözümler bulunması amacıyla konuya odaklandırılmalıdır. Bu, özellikle kuruluşun farklı düzeylerindeki kişiler ara­sındaki çatışmalarda önem kazanır; örneğin sizinle yöneticiniz arasın­da bir çatışma yaşanması durumunda olduğu gibi. Bu gerginliklerle başa çıkmak kolay değildir. Çatışma huzursuzluk, öfke ve yanlış dav­ranışlara neden olabilir. Korku ve kızgınlık gibi duygular su yüzüne çıkabilir. Belirsiz yetki sınırları, güç kullanma, politikalara başvurma ve etkisiz destek sistemleri de ortaya çıkabilir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Kuruluş içinde farklı düzeylerde çalışan insanlar arasında çatışma ortaya çıktığı zaman çözüm yolunu bulmak,

·       Yöneticinizle aranızda­ki çatışmayı yönetmek için girişimlere başlamadan önce sizin çatışmayı nasıl tanımladığınız,

·       Çatışmaya ilişkin inanışlarınızı ve bir çatışma duru­mundaki davranışlarınızı incelemeniz,

·       Yöneticinizle aranızdaki çatışmayı yönetmek,

·       Yöneticinizin sizin performansınızı nasıl algıladığını ve sizden neler beklediğini de değerlendirmeniz,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Çatışma yönetiminizi ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Çatışma nedir?

·       Çatışmanın Yönetilmesi Neden Önemlidir?

·       Çatışma Örnekleri,

·       Beklentilerin Açıklığa Kavuşturulması

·       Çatışma Yönetiminin Yedi Aşaması

·       İkna Edici İletişimin Üç Anahtarı