Yeni Yönetici Olmak

MentalPress 30

Yeni Yönetici Olmak

Hedef Kitle: Bireysel katkıları sonucu olarak ustalaştığı yıllardan sonra yönetici bir pozisyona terfi alan herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Yeni yöneticinin yönetim işleriyle ilgili hakikatleri tanımasını ve yönetim rolüne geçiş yaparken kuruluşuna değerli kat­kılar sunmasına yardımcı olacak öneriler ve araçlar sağlar.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Yönetim ile ilgili mitler ile başa çıkma,

·       Kendiniz, astlarınız ve yöneticilerinizin sizden ne bekleyeceği,

·       Çalışan beklentilerini yönetme,

·       Ekipleri yönetme,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Yönetici yetkinliklerini ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Yönetim ile ilgili mitleri anlamak;

·       Önceki bilgilerimi kullanacağım,

·       Güç bende olacak,

·       Çok daha özgür olacağım,

·       Kontrol her zaman bende olacak,

·       Öncelikle eğitim yoluyla işi öğreneceğim,

·       Karmaşık beklentileri anlamak;

·       Kendinizden ne bekleyeceksiniz?

·       Astlarınız, patronlarınız ve görevdeşleriniz sizden ne bekleyecekler?

·       Çalışan beklentileri nasıl yöneteceksiniz?

·       Yeni rolünüzü tanımlamak;

·       Gündem belirleyici haline gelme,

·       Şebeke kurucu haline gelme,

·       Daha geniş bir bakış açısı benimseme,

·       Ekipleri yönetmek,

·       Dört liderlik akışı,

·       Koçluğu kullanmak,

·       Çeşitliliği ve grup kültürünü teşvik etmek

·       Grup kültürünüzü anlamak

·       Yeni bir grubun kültürünü şekillendirmek

·       Motivasyonlarınızı anlamak

·       İşi yapma yeteneğinizi değerlendirmek

·       Kendi kendini yönetme becerileri,