Yaşam Koçluğu

MentalPress 30

Yönetici Koçluğu

Hedef Kitle: Koçluk becerilerini, yaşam araçları arasına katmak isteyen herkes,

Süre: 4 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Yaşam koçluğu kişilerin performanslarını arttırarak, hayatlarında bugün bulundukları noktadan varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktır. Koçların görevi, kişilere gerçek potansiyellerini ortaya koyabilmeleri ve hayata katmaları için destek vermektir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Hedefler:Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Başarılı bir yaşam koçu olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,

·       Başarılı yaşam koçluğunun önündeki engelleri değerlendirebilecek,

·       Yaşam koçluğu tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,

·       Yaşam koçluğu fırsatlarını tanımlayabilecek,

·       Yaşam koçluğu sürecini açıklayabilecek,

·       Yaşam koçluğu görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

 

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Vaka çalışmaları,

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

·       Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

İçerik:

·       Etik kurallara uymak ve profesyonel standartları sağlamak,

·       Koçluk anlaşmasını oluşturmak,

·       Koçluk diyalogları-Ahmet Beyle tanışalım,

·       Danışan ile Birlikte İlişkiyi Oluşturmak:

·       Danışan ile güven ve yakınlık oluşturmak,

·       Danışan ile Birlikte İlişkiyi Oluşturmak:

·       Koçun mevcudiyeti,

·       Ortak dil uygulaması,

·       Etkin İletişim Kurmak:

·       Aktif dinlemek,

·       Koçluk diyalogları- Dinleme seviyeleri diyalogları,

·       Direkt iletişim,

·       Koçluk diyalogları- Tercüman olma-Netleştirme- Takdir etme

·       Güçlü sorular sormak,

·       Koçluk diyalogları- Güçlü sorular,

·       Öğrenmeyi ve Sonuçları Kolaylaştırmak:

·       Farkındalık yaratmak,

·       Eylemler tasarlamak,

·       Koçluk diyalogları- Hedef koyma

·       Mevcut durum analizi anketlerini yönetme ve uygulama,

·       Öğrenmeyi ve Sonuçları Kolaylaştırmak:

·       Planlama ve hedef belirleme,

·       Gelişimi ve sorumluluğu yönetme,

·       Bir koçluk modeli ADSU,

·       Amaç,

·       Durum,

·       Seçenekler,

·       Uygulama,

·       Koçluk diyalogları- sezgi

·       Beceri – İstek Tablosunu Kullanma:

·       Yönlendirme,

·       Yetkilendirme,

·       Yönetme,

·       Heyecanlandırma,

·       Koçluğun Temel Yetkinlikleri:

·       Değişim dinamiklerini ve sürecini bilir ve kullanır.

·       Danışanı bir insan olarak tanır ve saygı duyar.

·       Kişilik testi,

·       MBTI testi,

·       Temsil sistemleri testi,

·       İlişkilerin gücünden ve sinerjisinden faydalanır.

·       Yetişkin, ebeveyn ve çocuk iletişim modelleri,

·       Merakı bir öğrenme aracı olarak kullanır.

·       Koçluk diyalogları- Merak ve koçluk

·       Geri bildirim ile davranışları şekillendirir.

·       Koçluk Diyalogları, İzin isteme

·       Doğru kişilerin doğru işleri yapmalarını sağlar.

·       Koçluk Diyalogları, Ev ödevi sorusu,

·       Koçluk sürecini sonuçlara amaçlara uygun olarak yönetir.

·       Koçluk Diyalogları, Denge koçluğu,

·       Asıl öğrenenin kendisi olduğunu unutmaz.

·       Koçluk Diyalogları, Süreç koçluğu,

·       Koçluğun Araçlarının Kullanımı:

·       İlk görüşmede yapılacaklar.

·       Başlangıç soruları,

·       Bireysel danışan keşif kontrol listesinin doldurulması,

·       Başlangıç soruları ve Bireysel danışan keşif kontrol listesi uygulaması

·       Hedefler ve taahhütler formu,

·       Günlük alışkanlıklar formu,

·       Formların uygulaması,

·       Ödev kontrolü formu,

·       Yapılacaklar listesi formu,

·       Formların uygulanması,

·       Koçluk Hataları:

·       Terapist olmak,

·       Mentor olmak,

·       Koçluk ve Metaforların Gücü:

·       Metaforlarla çalışmak,

·       Koçluk ve Beyin Fırtınası:

·       Koçluk diyalogları- Beyin fırtınası,

·       Koçluk ve Meydan Okuma:

·       Koçluk diyalogları- Meydan okuma,

·       Koçluk ve Toparlama, Destekleme, Temizleme

·       Koçluk diyalogları- Toparlama,

·       Koçluk diyalogları- Destekleme,

·       Koçluk diyalogları- Temizleme,

·       İnsan temasının temel prensipleri

·       Koçluk Modelleri ve uygulamaları

·       Koçluğun temel yetkinlikleri

·       Koçluk araç ve tekniklerine giriş.

·       Öğretilen beceri, teknik ve yetkinliklerin sınıf ortamında kullanılması

·       Koçluk mesleğine uygunluğun araştırılması

·       Öz yönetim becerileri

·       İlişki yönetimi becerileri

·       İleri koçluk becerileri

·       Koçluk yetkinliklerinin yerleştirilmesi ve içselleştirilmesi

·       Danışanı okumak

·       Çeşitli danışan ve durum tiplerinde koçluk uygulamaları

·       Bireysel ve organizasyonel gelişim teori ve uygulamaları

·       Koçluk hataları

·       Koçluk durumları ve yaklaşımları

·       Koçluk denemeleri ve grup çalışmaları

·       Usta koçun özellikleri

·       Koç – müşteri ilişkisinin derin dinamikleri

·       Liderlik gözlüğünden koçluk

·       Yaratıcılık ve hayal gücü yollarını etkin biçimde kullanmak

·       Koçluk ve metaforların gücü

·       Grup koçluğu çalışmaları