Yargılamayı Geciktirebilmek

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Yargılamayı Geciktirebilmek

Yargılamayı geciktirebilme becerisi hem bilinçli çabalarla doğ­rudan, hem birtakım yöntem ve yaklaşımlarla dolaylı olarak geliş­tirilebilir:

1.      Belirli bir süre için (örneğin, bir gün veya bir saat) size veya başkalarına ait fikirleri değerlendirmeden bir daki­ka beklemeyi planlayıp uygulayın. Bunu tekrarladıkça alışkanlıklarınız gelişecektir.

2.      Bir toplantı veya çalışmaya başlamadan önce "bütün se­çenekleri ortaya koymadan değerlendirmeme" kararı alın.

3.      Fikir üretme ve değerlendirme aşamalarını önceden plan­layıp birbirinden ayırın. (Örneğin on dakika sadece fikir üretip, daha sonra hepsini birden değerlendirebilirsiniz.)

4.      Kendinize veya başkalarına ait fikirleri değerlendirirken "evet/hayır",   "doğru/yanlış" gibi kesin ifadeler kullan­mayın. Bunun yerine değerlendirmenizi geciktirebilecek başka bir tepki geliştirebilirsiniz. (Örneğin, fikri başka bir biçimde ifade etmeye çalışın veya karşınızdakinden bunu isteyin.)

5.  Bütün olasılıkları düşünmeden fikrinizi söylemeyin, ter­cih yapmayın. (Bir kez karar verdikten sonra yeni olası­lıkları düşünmek zordur.)

6.      Grup halinde çalışırken her seferinde bir kişiye "yargıla­mayı geciktirme" rolü verin. Bu kişi olası seçenekler orta­ya koymadan yapılan her türlü değerlendirmeye müda­hale etsin.

7.      Zaman zaman konuyu değiştirerek fikrinizi bilinçaltına atın.

8.      Konuyu mizahi bir tarzda ele alabilirsiniz. Mantık mi­zaha karşı daha hoşgörülüdür. (Bu yüzden bazı kişiler fikirlerini yarı şaka, yarı ciddi söylerler.)

9.      Her çalışmanın veya günün sonunda "o gün çok çabuk yargıya vardığınız için yanıldığınız" durumların olup olmadığını düşünün, varsa nedenlerini değerlendirin. Bir süre sonra bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız konuyla ilgili karar vermek için kendinize süre koyun. Önceden belirlenmiş bir süre için belirsizliğe katlanmak kolaydır. Ancak böyle bir süreniz yoksa hemen sonuca gitme eğilimine girebilirsiniz.

Yargılamayı geciktirebilmek için başka neler yapabiliriz?