Yaratıcılığın Önündeki Engeller

MentalPress 30

Önyargılı olmak,

Koşullanmanın düşüncemizin çevresine duvarlar örmesine izin vermek. 

Özgüven eksikliği. 

Başarısız olmaktan ve başkaları tarafından eleştirilmekten korkmak. 

Belirli kalıpların dışına çıkmamak. 

Açık olarak görülen şeyleri sorgulamamak, olayları farklı açılardan değerlendirmemek. 

Rutinlerin dışına çıkmamak; farklı ilgi alanları ve uğraşlara merak duymamak.