Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

MentalPress 30

Yaşamımızdaki her şeyin arkasında yatan temel itici güç vizyondur.

Hepimiz, kendimiz ve geleceğimiz hakkında bir tür vizyon sahibiyiz.

Ve bu vizyonun yarattığı sonuçlar vardır.

Vizyonumuz, varlık nedenimizi, yaptığımız seçimleri,

zamanımızı değerlendirme şeklimizi fazlasıyla etkiler.

Şimdi hayatınızdaki resme bakın...

10 yıl sonraki resminizde kimlerin yer almasını istiyorsunuz?

10 yıl sonra neyi başarmış olmak İsterdiniz?

Yaşamımızdaki her şeyin arkasında yatan temel itici güç vizyondur.

Hepimiz, kendimiz ve geleceğimiz hakkında bir tür vizyon sahibiyiz.

Ve bu vizyonun yarattığı sonuçlar vardır.

Vizyonumuz, varlık nedenimizi, yaptığımız seçimleri,

zamanımızı değerlendirme şeklimizi fazlasıyla etkiler.

Şimdi hayatınızdaki resme bakın...

10 yıl sonraki resminizde kimlerin yer almasını istiyorsunuz?

10 yıl sonra neyi başarmış olmak İsterdiniz?

Misyonumuz;

Tepenin zirvesine ulaşmak için ne yapılması gerekir dersiniz?

İstediğiniz kadar zıplayın o tepeye ulaşmak biraz zor gözüküyor, peki vaz mı geçelim?

Tepenin zirvesine ulaşmak için farklı bir yol bulunması gerekir. Yani bir araca ihtiyaç vardır. İşte o araç, misyonumuzu temsil eder.

Misyon, bizim varlık nedenimizdir. Vizyonumuza nasıl ulaşacağımızı gösterir.

Bizi vizyonumuza ulaştıracak adımlar ise stratejimizi oluşturur.

Belirlediğimiz hedef ve stratejiler, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.

Bazı insanların vizyonu nettir.

Oraya ulaşmayı hep hayal ederler, ancak bir türlü ulaşmak yönünde çaba harcamayı göze alamazlar.

Her hafta toto-loto oynamak bir misyon olabilir mi? Ne dersiniz?

Vizyonun altını gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerle doldurmamız gerekir.

Misyonu olmayan bir vizyon düşünülemez.

Değerlerimiz;

Her birimiz hayatımızı özgün bir takım değerlere göre yaşarız.

Kişiliğimizin özünde bulunan temel değerlerimiz, bizim gözümüzde -hangi nedenle olursa olsun- en önemli şeylerdir.

Temel değerlerimiz ilk önceliklerimizdir.

Hayatta önem verdiğimiz şeyler, hareket noktamızı belirleyen temel ilkeler ve prensiplerimizdir.

Değerlerimiz doğrultusunda karar veririz.

Hayattaki seçimlerimize temel teşkil eden, değerlerimizdir.

Önceliklerimizi belirlerken, değerlerimiz doğrultusunda hareket ederiz,

Tutarlı ve bilinçli bir değer sistemimizin olması, bize kriz dönemlerinde yol gösterir.

Vizyon ve misyonumuza ulaşmak için öncelikle değerlerimizi gözden geçirmemiz gerekir,

Vizyon, Misyon, Değerler

Yaşamımızdaki her şeyin arkasında yatan temel itici güç vizyondur.

Hepimiz, kendimiz ve geleceğimiz hakkında bir tür vizyon sahibiyiz ve bu vizyonun yarattığı sonuçlar vardır.

Vizyonumuz, varlık nedenimizi, yaptığımız seçimleri, zamanımızı değerlendirme şeklimizi fazlasıyla etkiler.

Hayalimizdeki resme ulaşma çabasının altında şu üç soruyu cevaplandırmamız yatar:

Nereye ulaşmak istiyorum?

Buna nasıl ulaşırım?

Hangi ilkeleri temel alacağım?