Verimlilik

MentalPress 30

Verimlilik

Hedef Kitle: Günümüzün rekabet ortamında rekabetle baş edebilmek için verimlilik ön plana çıkmaktadır. Bireysel verimlik, örgütsel verimliliği oluşturmaktadır. Verimliliğin artırılması ihtiyacını hisseden verimliliği ile marka olmak ve bunun avantajından yararlanmak isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Tüm kalite alanlarının temellerinden biri olan verimlilik konusunda bilgi ve beceri geliştirmek; mevcut verimliliği ideal verimliliğe taşıyabilmek için öneri ve yöntemler sunmak; verimliliğin günümüz için özel önemini vurgulayarak farkındalık kazandırmak ve verimli takımları oluşturacak katılımcıların bireysel verimliliğini arttırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Verimliliği geliştirebilecek pratik araçları öğrenip uygulayabilecek,

·       Yüksek verimliliğin kendileri için avantajlarını fark edebilecek,

·       Ürün ve hizmet kalitesi sağlamada kişisel verimliliğin gücünü fark edip kullanabilecek,

·       Verimliliğin günümüzde iş ve özel hayatta vazgeçilmez bir kavram olduğunu anlayacak,

·       İşletmeye ve kendisine karşı verimli çalışanlar olabileceklerdir.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Verimlilik analizi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Verimlilik kavramı,

·       Verimliliğin ölçüsü,

·       Neden verimlilik,

·       Verimlilik artışının temel yapısı,

·       Hizmet sektöründe verimlilik,

·       Verimlilik ve kalite,

·       Verimlilik ve maliyet ilişkisi,

·       Toplam kalite yönetimi,

·       Verimliliğin rolü ve önemi,

·       Verimlilik neden herkesi ilgilendirir?

·       Türkiye ve verimlilik,

·       Verimsizliğin bazı nedenleri,

·       Düşük verimlilik tuzağı,

·       Düşük verimliliğin sonuçları,

·       Verimliliği artırmanın bazı yolları,

·       İnsan kaynakları,

·       Tertip, düzen ve temizlik,