Ürünü Sunmak

MentalPress 30

 • Ürünü sunarken ürüne değer verdiğinizi müşteriye gösterin.
 • Ürünü sadece sunarken değil, her zaman değer verin.
 • Ürün hakkında iyi konuşun
 • Ürünün paketlenmesine çok özen gösterin.
 • Raftan alınıp müşteriye sunulan ürün defolu veya lekeli olmasın
 • Ürünü uzaktan işaret edip göstermeyin.
 • Tüketiciye sunum farkı...

Ürün ile müşteri arasındaki mesafeyi azaltmak;

 • Mesafeyi azaltmanın çeşitli yolları vardır:
 • Müşteriyi ürün hakkında konuşturmak,
 • Müşterinin ürüne dokunmasını sağlamak,
 • Müşterinin ürünü kullanmasını ya da denemesini sağlamak.