Üç Temel Yetenek

MentalPress 30

  1. Analiz
  2. Sentez
  3. Yaratıcılık

Analiz:

Bir bütünü oluşturan parçaları algılarız ve tanımlarız. 

Bu parçalar arasındaki ilişkileri değerlendirebiliriz.

Karmaşık bir kavramı veya gözlemi, daha basit ve temel bir seviyeye indirgeriz. 

Analiz yeteneğimizi kullandığımızda, bir problemi yaratan nedenleri bulup çıkarabiliriz, bu nedenler arasındaki ilişkileri kurabiliriz. 

Bu sayede çözülmez ve kapsamlı görülen problemleri daha anlaşılır ve açık bir biçimde ifade edebiliriz.

Sentez:

Bir bütünü oluşturan parçaları ve unsurları bir araya getiririz, bütünlüğünü algılarız ve tanımlarız.

Bu parçalar arasındaki ilişkileri değerlendirebiliriz.

Sentez yeteneğimizi kullandığımızda, benzer problemleri yaratan nedenleri ilişkilendiririz.

Detay konular ve unsurlar arasından ana problemi kolayca algılarız.

Yaratıcılık:

Nesneler, kavramlar, problemler ve olaylar arasında bağlantılar kurarak yeni ilişkiler, fikirler, pratik ve etkili çözümler üretebiliriz.

Olayları ve nesneleri farklı bakış açılarından değerlendirebiliriz.

Problemlerin çözümünde özgün yöntemler geliştirebiliriz.

Duyularımızı birleştirerek düşünebiliriz.

Günlük yaşamımıza farklılıklar katabiliriz.

En basit işlerimizi bile daha etkin ve zevkli hale getirebiliriz.