Kültür: 4- Topluluksal Kültür

MentalPress 30

Sosyalleşme Yüksek Dayanışma Yüksek

Biz bir ekibiz.

Çalışanların kendilerini organizasyonla özdeşleştirme düzeyleri yüksektir. Bireyler kendi kimliklerini organizasyonun kimliğiyle eş tutarlar. 

Dayanışma, hedefler ve değerler konusunda kendini gösterir, işletme misyonunu belirten ibareler ofislerde yer alır.

Topluluksal yapıdaki kültürün lideri kuruluşun gündemini ve tavrını belirleyen kişidir, 

Topluluksal kültür liderleri ahlaki otorite sağlamaları açısından bir anlam kaynağıdırlar.

Bu tip liderler firmanın her yerine hakimdirler. Zirvede bulunan saygı duyulan yönetici süreci yönlendirir diğer çalışanlara hareket kazandırır.