Toplantı Öncesi Hazırlık

MentalPress 30

Bir toplantı organizasyonundan önce üzerinde durulması gereken beş temel konu vardır:

•   Toplantı yapmanın nedeni,

•   Toplantının hedefi,

•    Katılımcıların kimler olacağının belirlenmesi,

•   Toplantı zamanı,

•    Lojistik ayarlamaların yapılması.