Toplam Başarıyı Hedeflemek

MentalPress 30

Ekibin hedefi toplu olarak başarılacak şekilde tasarlanmışsa, ekibin her üyesinin başarısı, diğerlerinin başarısına katkıda bulunur ve sonuçta başarı herkesin olur. 

Çalışma arkadaşlarının önüne geçmenin başarı sayıldığı bir ortam, eşgüdümü azaltır ve toplam başarıyı düşürür.

Eşit Ödüllendirme:

Ekip çalışmasından sonuç almak isteyen yönetici, ekip üyelerini eşit ödüllendirmelidir.

Bireysel ödüllendirme;

Her bir satış elemanının yüksek hedef tutturmasının hedeflendiği durumlarda, başarıyı teşvik etmek için, ekip üyelerinin her biri kendi bireysel başarısı oranında ödüllendirilir.