Tırmandırma

MentalPress 30

Tırmandırma, birbirinin önüne geçmeye çalışan rakip tarafların ortaya çıkardığı pekiştirici bir döngüdür. 

Pekiştirici olması nedeni ile gittikçe hızlanarak, üstel olarak gelişir.