Temel Koçluk

MentalPress 30

Temel Koçluk

Hedef Kitle: Koçluk becerilerini, yaşam araçları arasına katmak isteyen herkes,

Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Koçluk, bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman, bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Bu eğitim koçluk becerilerini öğrenmek ya da koçluk yapmak isteyen insanlar için hazırlanmış bir çerçeve programıdır. Katılımcılar, bu seminerde koçluğun ne olduğunu, faydalarını uygulamalı örneklerle öğreneceklerdir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,

·       Başarılı koçluğun önündeki engelleri değerlendirebilecek,

·       Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,

·       Koçluk fırsatlarını tanımlayabilecek,

·       Koçluk sürecini açıklayabilecek,

·       Koçluk görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Koçluk yetkinliklerini ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Koçluk anlaşmasını oluşturmak,

·       Koçluk diyalogları,

·       Danışan ile güven ve yakınlık oluşturmak,

·       Koçun mevcudiyeti,

·       Ortak dil uygulaması,

·       Uyum sağlama ve ahenk kurma,

·       Uyum ve ahengi bozan durumlar,

·       Etkin dinleme,

·       Dinleme engelleri,

·       Doğru sorular sorma,

·       Sorularla kişiyi yönlendirme,

·       Geri bildirim verme,

·       Farkındalık yaratmak,

·       Eylemler tasarlamak,

·       Bir koçluk modeli ADSU,