Talep Etme

MentalPress 30

Koçluk Becerileri: 17

Talep Etme

Tekrar tekrar, konunun danışanın gündemindekiler olduğunu, danışanın becerikli oldu­ğunu ve cevaplara sahip olduğunu vurguladık. Ancak halen koç için, bazı zamanlarda bazı eylemlerin yapılmasını istemek uygun olacaktır. Eğitiminize, deneyiminize ve da nişanlatınız hakkındaki bilgilerinize dayanarak, danışanlarınınız en yüksek seviyede öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için hangi yöne doğru gitmeleri gerektiği konusunda bir his (genellikle danışanların yapmayı düşündüğü eylemlerden yola çıkan) edinirsiniz. Siz sadece yapılması gereken eylemi bir istek şekline sokup eylemin net olmasını ve danışanın izlenebilir olmasını sağlarsınız.

Örneğin, sizin ve danışanınızın aile finansmanı ve düzen yaratma üzerinde çalış tığınızı düşünelim. Danışanınıza şöyle diyebilirsiniz: "Bu hafta senden isteğim kişisel ve evle ilgili harcamaların için detaylı bir aylık bütçe oluşturman. Bunu yapar mısın?" Talebin dilinin biraz özel bir şekil aldığına dikkat edin: Spesifik ve ölçülebilir bir şekilde belirtilen istek (danışan böylece bir şeylerden sorumlu tutulabilir) ve sonda bağlılık iste­yen bir soru. Bu danışana sadece hafta sonu finans üzerine çalışmasını istemekten çok daha güçlüdür. Bu dil çizgiyi net olarak çeker ve bu işin önemli olduğunu danışanın fark ninesini sağlar. Zamanla bu kalıbı kullanarak danışanlar bir isteği kabul etmelerinin kişisel taahhütle ilgili olduğunu, sadece koçun verdiği bir görevi kabul etmek olmadığını öğrenirler.

Başarılı bir talepte bulunmanın anahtarı ona bağlı olmamaktır. Kendi fikrinizin parIaklığına bağlandığınız ve danışanın sonuçlara ulaşabilmesi için bunun doğru yol oldu­ğunu düşünmeye başladığınız an bu sizin gündeminiz olur, danışanınla değil. Bir isteğe her zaman üç. geçerli cevap bulunur: Evet, hayır ve karşı teklif. Danışan teklifinizi kabul edebilir, geri çevirebilir ya da başka bir şey için pazarlık edebilir. Eğer fikriniz geri çevrilirse, onu biraz savunmak için kendinizi özgür hissedin. Neden bunun işe yarayacağını düşündüğünüzü ve değerini açıklayabilirsiniz. Belki danışan ilk seferde anlamamış ola­bilir. Hatta bu "hayır"ın korkuyla verilmiş bir tepki olmadığından emin olmak için biraz ulaştırma da yapabilirsiniz.

Eğer danışan isteğinizi geri çevirirse, karşı teklifte bulunun. "Ne yapacaksın?" diye sorabilirsiniz. Siz koç olarak ilgili olduğunuz sürece, tüm konu bir eylem ya da öğrenme şeklidir. Ve bu gerçekleştiği sürece, hareket planını kimin yaptığı önemli değildir.

Örnek Diyalog

Danışan: Sanırım herkes gibi ben de... 5 kilo versem çok güzel olur.

KOÇ: Egzersiz programın nasıl gidiyor?

Danışan: Haftada bir kulübe gidiyorum. Biliyorum bu yeterli değil.

KOÇ: En çok ne tür egzersizlerden hoşlanıyorsun?

Danışan: Yüzme. Suyu çok seviyorum.

KOÇ: Harika. Benim önerim haftada dört kere minimum otuz dakika yüzmen. Bunu yapar mısın?

Danışan: Biliyor musunuz? Haftada üç kere kırkar dakika yapmayı ter­cih ederim. Bu hem aynı zamanımı alır, hem de beni bir gün kulübe gitmekten kurtarır.

KOÇ: Nasıl takip edilmek istersin?

Danışan: Haftalık olarak gidişlerimi başlar başlamaz tutabilirim.

KOÇ: Eklemek istediğin başka bir şey?

Danışan: Karım ve çocuklarımla pazar günleri yürüyüş ya da bisiklet gezintisi yapmak.

Uygulama:

Şikâyetler çoğunlukla belirtilmeyen isteklerdir. Bir restoranda, eğer üzerinizdeki havalandırma gelen hava akımı ile ilgili bir şikayetiniz var­sa, bu şikayetinizle oturabilir ya da bir istekte bulunabilirsiniz. Uygun bir istekte bulunulduğu zaman, genelde bunu eylem takip eder ve bu eylem şikâyetin icabına bakar. Öyleyse işte egzersiziniz: Hayatınızdaki 25 şikâyetin yani sizin istediğiniz gibi gitmeyen şeylerin listesini yapın. Bunların mantıklı olması gerekmez. Eğer havalar ile ilgili bir şikâyetiniz varsa, onu da yazın. Doğal afetler de şikâyet ve istekler için sınırların dışında değildir. 25 şikayet içeren listeniz oluştuğu zaman, her şikâyete kar­şılık gelecek bir istek oluşturun. İsteğinizi mümkün olduğu yerlerde, isteğinizle ilgili bir şeyler yapabilecek gücü ve imkânı olan belirli bir ki­şiye yöneltin. Sonra listenizdeki çoğu madde için, gerçekten takip edin ve istekte bulunun. Hatırlayın, isteğinizin her zaman üç şekilde karşılığı olacaktır: Evet, hayır, ya da karşı bir teklif.