Stres Nedir?

MentalPress 30

Stres, bir tehlike, baskı, korku olarak algılanan herhangi bir duruma karşı gösterilen sıra dışı tepki olarak tanımlanabilir.

Stres kavramı, fizik biliminden psikolojiye uyarlanmıştır. 

Herhangi bir madde, kendisine uygulanan baskının yönlendirdiği doğrultuda harekete geçebiliyorsa stres oluşmaz.

Madde zorlanma karşısında uyum göstermiyor ve sabit kalıyorsa, stres ortaya çıkar ve madde aşınır.

Stres, bedensel ve duygusal zorlanmalar ve bu zorlanmalara gösterilen uyum olarak tanımlanır.

Beyin, karşı karşıya bulunduğu durumu "tehdit" olarak yorumladığında zorlanma başlar.