Stratejik Analiz

MentalPress 30

Bir firmanın, herhangi bir sektöre giriş yapma kararı alırken ya da bulunduğu sektördeki durumunu analiz ederken kullandığı analitik metotlar bütününe stratejik analiz denir.

Stratejik analiz, firmanın bulunduğu ortamın hem dış (makro çevre analizi), hem de iç (mikro çevre analizi) durumunu öğrenmek ve buna bağlı karar vermek için uygulanır.

Makro Çevre Analizi

Firmanın performansı ve kararları, öncelikle çevresel faktörlerden etkilenir. Buradaki kritik soru, "Yönetici olarak, bu kadar değişken unsurun bulunduğu bir ortamda, çevresel faktörleri nasıl analiz edebiliriz?" sorusudur,

Öncelikle, çevresel değişkenlerin firma bilgi akış sistemi sayesinde kontrol edilebilir alt başlıklar altında sınıflandırılması gerekir. Örneğin, çevresel etkileri teknolojik, demografik, sosyal ve kanuni çevre alt başlıklarına bölüp daha mikro seviyelere indirebiliriz.

Firmanızı çevreleyen kamu, rakipler, tedarikçiler ve arsalar bu başlıklar altında incelenebilir.

Bu bilgiler firmaya, işçi çalıştırma kanunlarından, toplumun alım gücüne kadar geniş ölçekteki bilgileri sağlayarak, yatırımın öncelikle makro çerçevede mümkün olup olmadığını ortaya koyar.

Ancak bu aşamadan itibaren firmanızı organizasyon, bilgi, planlama ve kontrol süzgeçlerinden geçirip stratejinizi çizebilirsiniz.

Mikro Çevre Analizi

Mikro çevre analizi, hedef müşteriye pazarlama karması aracılığıyla ulaşmak için yapılması gereken, firmanın yakın çevresini ve kaynaklarını inceleyen, doğru pazarlama karması yaratmak için gerekli eş zamanlı analizler bütünüdür. Firma, makro çevre analizini yaptıktan sonra, eğer yatırıma karar vermişse, mikro çevre analizine başlar. Eş zamanlı yapılması gereken analizler şu şekilde sıralanmıştır:

1. Porter 5 Kollu Rekabet Analizi

2. Pazar Çekiciliği Analizi

3. Stratejik Konumlandırma

4. Segmentasyon

Bu analizleri gerçekleştirmek için firma uzmanlarınca ekipler oluşturulmuş ve her analizin eş zamanlı yürütülmesine öncelik verilmiştir.