Spontanlık

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Spontanlık

      Aşağıdaki veya benzer alıştırmalar yapın. Hatırlayın, bu tür alıştırmalarda amaç "mantıklı" değil, "hızlı" ve "çok sayıda "fikir üretmektir. Bu yüzden abartılı olabilirsiniz:

-           Bir dakika içinde bir eşyayı (örneğin, kalemi) kaç deği­şik amaçla (yazmak, çiğnemek, yakacak olarak kul­lanmak, plastik parçaları eritip oyuncak yapmak gibi) kullanabileceğinizi yazınız!

-           Bir dakika içinde bir nesnenin (örneğin, bir ev veya insanın) kaç özelliğini sıralayabilirsiniz? Bir dakika içinde bir kelime veya kavramı (örneğin, köpek) kaç değişik kavramla ilişkilendirebilirsiniz ?

-           Fikirler arasında görsel bir ilişki yaratmak hızınızı artırır. Bunun için "Kavramları İlişkilendirme"" bölümünde an­latılan teknikleri kullanmaya çalışın..

-           Çabuk düşünebilmek konuya veya ortama ne kadar çabuk uyum gösterebildiğinize, bu ise ne kadar hazır olduğunu­za bağlıdır. Konu üzerinde çalışmaya başlamadan önce
ilgili diğer konuları ve koşulları inceleyip hazırlanın.

Spontanlık için başka neler yapabiliriz?