Sosyal Kolaylaştırma

MentalPress 30

İnsanlarda başkalarının yanındayken ve bireysel başarımlarının değerlendirme olasılığı olduğunda kolay görevlerde daha iyi, karmaşık görevlerde daha kötü sonuçlar alma eğilimlidir.

Başkalarının varlığı iki anlama geliyor.

Bir:

Aynı şeyi yapan çalışma arkadaşlarıyla bir görevi gerçekleştirmek.

İki:

Sizi gözlemlemekten başka bir şey yapmayan izleyiciler önünde bir şeyi gerçekleştirmek.

Görev görece basit ve iyi öğrenilmişse, başkalarının varlığı başarımı artırıyor.

Görev görece zor ve iyi öğrenilmemişse, başkalarının varlığı başarımı zorlaştırıyor.

Tek başına, ikili ve üçlü gruplar halinde çalışan karıncalardan en fazla kumu üçlü gruptakilerin taşıdıkları gözlemlenmiştir.

Grup içinde yarışma ve başkaları tarafından değerlendirilme duygusunun artması, sosyal hızlandırmaya neden olarak bireyin yalnız olduğu zamandan daha fazla iş çıkarmasına yol açar.

Sosyal hızlandırmanın ekip çalışmasına katkı sağlaması için ekibiniz güçlü bir değer sistemine sahip olması ve yarışma duygusunun "başkalarını yenme" isteğine dönüşmemesi gerekir.