Sosyal Beceriler

MentalPress 30

Sosyal Beceriler; Başkalarında istenen tepkileri uyandırmakta usta olmak

 • Etki,
 • İletişim,
 • Çatışma yönetimi,
 • Liderlik,
 • Değişim Katalizörlüğü,
 • Bağ Kurmak,
 • Ekip Yetileri,

Etki; Etkili ikna taktikleri kullanmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • İnsanların gönlünü kazanmakta beceriklidirler.
 • Sunuşlarını dinleyicilere hitap edecek şekilde incelikle ayarlarlar.
 • Fikir birliği ve destek oluşturmak için, dolaylı etkileme gibi karmaşık stratejiler kullanırlar.
 • Bir noktayı vurgulayarak anlatabilmek için, dramatik olaylar tezgahlarlar.

İletişim; Açık olarak dinlemek ve inandırıcı mesajlar yollamak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Karşılıklı ilişkilerde etkilidirler, mesajlarının tonunu ayarlarken duygusal ipuçlarını kaydederler.
 • Zor meseleleri dolambaçsız yoldan çözmeye çalışırlar.
 • İyi dinler, karşılıklı anlayış arar ve bilgilerin tam anlamıyla paylaşılmasını hoş karşılarlar.
 • Açık iletişimi destekler ve iyi haberleri olduğu kadar, kötüleri de kabul ederler.

Çatışma Yönetimi: Anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm sağlamak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Zor insanları ve gergin durumları diplomasi ve ustalıkla idare edebilirler.
 • Çatışma olasılığını fark eder, anlaşmazlıkları açığa çıkarır ve gerginliğin azalmasına yardımcı olurlar.
 • Münazara ve açık tartışmaları teşvik ederler.
 • Kazan- kazan çözümleri yaratırlar.

Liderlik: Bireylere ve gruplara ilham vermek ve yol göstermek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Ortak bir vizyon ve misyon arzusunu dile getirir ve uyandırırlar.
 • Konumları ne olursa olsun, gerektiğinde liderlik için öne çıkarlar.
 • Başkalarını yaptıklarından sorumlu tutarak, icraatlarına yol gösterirler.
 • Liderlikleriyle örnek olurlar.

Değişim Katalizörlüğü: Değişimi başlatmak ya da yönetmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Değişim gereksinimlerini fark eder ve aradaki engelleri kaldırırlar.
 • Değişim gereksiniminin tanınması için statükoya meydan okurlar.değişimi savunur ve takibinde başkalarının yardımını sağlarlar.
 • Başkalarından beklenen değişime örnek olurlar.

Bağ Kurmak: Amaca hizmet edebilecek ilişkileri geliştirmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Yaygın gayri resmi ağlar oluşturup bunları sürdürürler.
 • Karşılıklı yarar sağlayacak ilişkiler arayıp bulurlar.
 • Dostça ilişkiler kurup başkalarını devrede tutarlar.
 • Çalışma ortakları arasında kişisel dostluklar kurar ve sürdürürler.

Ekip Yetileri: Kolektif hedefleri izlerken grup sinerjisi yaratmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Göreve odaklanışlarını, ilişkilere gösterdikleri ilgiyle dengelerler.
 • Planları, bilgiyi ve kaynakları paylaşarak işbirliği yaparlar.
 • Dostane, işbirlikçi bir ortamı teşvik ederler.
 • İşbirliği için fırsat yakalar ve yaratırlar.