Sosyal Aylaklık

MentalPress 30

İnsanların başkalarının yanındayken ve bireysel başarımları değerlendirilmiyorken rahatlama ve bunun sonucunda da basit işlerde daha kötü, karmaşık işlerde daha iyi başarım sergileme eğilimi.

Kalabalıkta kaybolmanın yarattığı rahatlama, başarımı nasıl etkiler?

Grup içerisinde başarım ayırt edilemediği için insanlar rahatlar. Rahatlamaları karmaşık durumlarda başarımı artırır.

Erkekler kadınlara nazaran daha fazla aylaklık etme eğiliminde.

Batılı kültürlerde doğulu kültürlere nazaran daha fazla aylaklık etme eğilimi var. Doğululardaki karşılıklı bağlılık aylaklığı engelliyor.

Sekiz kişi aynı anda alkışladığında çıkan sesin, her birey tek tek alkışladığında çıkan sesin sekiz katından daha az olduğu ortaya konmuştur.

Sosyal kaytarma görülen ekiplerde, bireyler bir ekibin üyesi olarak, tek başlarına harcadıklarından daha az çaba harcarlar. 

Bazı ekip üyeleri fazla çalışırken, diğerleri daha az çalışabilir ya da kendi işlerini başkalarının sırtına yıkabilir. Bazı ekip üyeleri giden vagona takılmayı ve kendilerini taşıtmayı ekip çalışması olarak görebilirler.