Sorumluluk İş Ahlakı

MentalPress 30

Sorumluluk ve İş Ahlakı

Hedef Kitle: Günümüzün rekabet ortamında rekabetle baş edebilmek için sorumluluk, bireyin en önemli öğelerinden biri olmuştur. Bunun ihtiyacını hisseden kişisel kalitesini artırmak ve bunun avantajından yararlanmak isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve yüksek kaliteli takımları oluşturacak katılımcıların, bireysel sorumluluğunu arttırmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Geleneksel kalite yaklaşımında yeni bir boyut olan sorumluluk boyutunu fark edebilecek,

·       Ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra bireysel sorumluluğuna odaklanabilecek,

·       Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek,

·       Kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirecek.

·       Yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Sorumluluk bilincini ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Sorumluluk nedir? İnsanlar niçin sorumludur?

·       Organizasyonda sorumluluk nedir?

·       Organizasyonun planlanması ve oluşturulması,

·       Çalışanların işletmeye sorumluluğu,

·       Bu benim işim değil,

·       Sosyalleşme sürecinde ahlak basamakları,

·       Birinci düzey: Geleneksellik öncesi ahlak,

·       İkinci düzey: Geleneksel ahlak,

·       Üçüncü düzey: Geleneksel sonrası ahlak,

·       Kültür,

·       İş ahlakı; Bilgelik, Cesaret, Namuslu olmak, Adil olmak,

·       Ahi kültüründe iş ahlakı,

·       İş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

·       Firma açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

·       Lider açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

·       Yöneticiler açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

·       Çalışan açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar,

·       Türkiye’de iş ahlakı anlayışının gerilemesi,

·       İşletme dışı faktörler,

·       İşletme içi faktörler,