Sonuç Odaklı Olmak

MentalPress 30

Sonuç Odaklı Olmak

Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Başarı, bir gün birinin bize hediye edeceği bir ödül değil, kendi çabamızla ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bu hedef yolunda uymamız gereken bazı kurallar vardır. Katılımcılara bu kuralları öğretmek ve uygulatmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       İnisiyatif kullanmak, etkici olmak, bilgi toplamak, yaratıcılık, kurumsal haberdarlık, kalite ve düzene özen göstermeyi,

·       Sonuçlara odaklanma güdüsünün kaynağı,

·       Sonuç odaklılık güdüsü yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışları,

·       Sonuç odaklılık güdüsü yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrı,

·       Yüksek sonuç odaklılık güdüsü için gerekli olan olumlu düşünceyi,

·       Olumlu düşünce yapısına sahip olma yolları,

·       Kontrol odağı,

·       Kontrol odağı içte ve dışta insanların özellikleri,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Sonuç odaklılığı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Sonuca giden yol,

·       Sonuç odaklı yetiştirmek,

·       Etkici ve tepkici kişilik,

·       Sonuç Odaklılığı yüksek kişiler,

·       Sonuç Odaklılık güdüsü yüksek kişilerin özellikleri,

·       Mükemmellik arayışı,

·       İçselleştirilmiş standartlar,

·       Zorlayıcı hedefler belirleme,

·       Hesaplanmış risk alma isteği,

·       Sonuç alma isteği,

·       Geribildirim arayışı,

·       Sonuç Odaklılık güdüsü düşük kişiler,

·       Sonuç Odaklılık güdüsü düşük kişilerin özellikleri,

·       Olumlu düşünce,

·       Sonuca yönelik davranışlar,

·       Kontrol odağı,

·       Kontrol odağı içte insanlar,

·       Kontrol odağı dışta insanlar,