Somutlaştırma

MentalPress 30

Somutlaştırma

Bazen danışan korkuları/endişeleri veya öfkesi ile yüzleşmekten çe­kinir, Korktuğu/endişe duyduğu şeylerin veya öfkesinin farkındadır ancak tanımlamakta zorlandığı için bununla yüzleşemez ve yaşadığı korkunun/endişenin/öfkenin neye mal olduğunu da fark edemez. Bu teknik, danışanın korkusunun, endişesinin ya da öfkesinin kayna­ğını net bir şekilde tanımlamasına ve onunla yüzleşmesine yardım etmeyi amaçlar.

Tekniğin temeli danışanın korkusunu/endişesini/öfkesini tüm yönleriyle tanımlamasına dayanır. Korku/endişe/öfke somutlaştırılarak görünür kılınır ve danışanın daha rahat bir şekilde yüzleş­mesi sağlanır.

Bu tekniği uygularken danışandan korkusuna/endişesine/öfkesine bakması ve tanımlaması istenir. "Korku/endişe/öfke danışana ne diyor, vücudunun neresinde yer alıyor, rengi nedir, kıvamı nasıl, kokusu nasıl, hareket ediyor mu, ne yapıyor" gibi sorularla korku/ endişe/öfke somutlaştırmaya çalışılır. Danışan korku/endişe/öfke­sini somutlaştırıp içsel olarak görünür hâle getirince, bu duygusunu yönetmek için farklı eylemleri daha rahat düşünmeye başlar.

Danışan 15 yıl önce kurduğu firmasını büyütebilmek için ser­maye girişine ihtiyaç duyuyor ve bunun için ortak almak istiyordu, Ancak bir türlü harekete geçemiyordu. Ortak almak ile kendi ba­şına yola devam etmek arasında seçim yapamadığını görünce, önce fayda/maliyet analizi yapıldı. Fayda/maliyet analizinde ortak ile devam etmek kurumu için çok daha avantajlı görünmesine rağmen Danışan kararsız duruyordu. Bu kararsızlığın üzerinde biraz çalışınca aslında ortak almaktan çok korktuğunu ve göğsünde bir taş hissettiğini söyledi. Kendisinden korkusunu/göğsündeki taşı ta­nımlamasını ve somutlaştırmasını istedim. Somutlaştırabildiği an­dan itibaren korkusunun hafiflediğini, içinin rahatladığını söyledi. Böylece ortak alma konusuna daha rahat bakmaya ve ilgili eylemleri daha rahat gerçekleştirmeye başladı.