Sistemlerin İçinde ve Aralarında Anlamlı Bağlantılar Kurar

MentalPress 30

Sistem düşünürü sistemlerin içindeki ilişkileri daha iyi anlamak için bilerek bağlantılar kurar. Öğrenme mevcut bilgiye yeni bilginin bütünleşmesi ile gerçekleşir. Sistem düşünürü, daha derin bir anlayış için, yeni verilerin eski bilgiye, ekleme, değiştirme, dönüştürme ve birleştirme yolu ile nasıl bağlandığını dikkate alarak anlam yaratır.

“Sistemin parçaları arasındaki ilişkiler nedir ve bütünü anlamayı nasıl etkilemektedir?”

“Sistemin farklı görünümleri sisteme yarar sağlamak için nasıl birlikte çalışıyorlar?”

“Bir sistemin anlaşılması diğer bir sistemin anlaşılmasına dönüşüyor?”