Sistem Elemanlarının Zaman İçinde Değişimini Gözlemler

MentalPress 30

Dinamik sistemler, zaman boyunca değişen, birbirine bağımlı, birbirinden etkilenen elemanlardan oluşur. Sistem düşünürü, zaman boyunca davranış grafiği gibi araçlar kullanarak örüntü ve eğilimleri kaydeder ve gözlemler. Grafikler, sistemin yapısını ve elemanların birbirine bağımlılığını görmeyi kolaylaştırır.

“Sistemde değişen önemli elemanlar hangileri?”

“Elemanlar zaman içinde nasıl değişiyorlar?”

“Değişen elemanlar hangi yönde, ne miktarda değişiyor?”

“Zaman boyunca hangi örüntüler, eğilimler oluşuyor?”