Sistem Davranışının Sistemin Yapısından Kaynaklandığını Bilir.

MentalPress 30

Sistem düşünürü, suçlamanın, karmaşık sistemlerde sürdürülebilir değişim yaratacak bir uygulama olmadığını bilir. Bunun yerine, sistemin yapısına odaklanmak, sistemin çıktılarını anlamayı kolaylaştırır. Sistem düşünürü, sistemde etkin bir değişim yapabilmek için, sistemin yapısının bilinmesi gerektiğinin farkındadır.

“Parçalar birbirlerini nasıl etkiliyor?”

“Parçaların düzenlenmesi ve karşılıklı ilişkileri gözlemlenen davranışı nasıl yaratıyor?”

“İşler kötüye gittiğinde, dış nedenleri suçlamak yerine iç nedenlere nasıl odaklanabilirim”