Sinerji, Asinerji

MentalPress 30

Sinerji;

Sinerji, bir araya gelen birimlerin toplam enerjilerinin, birimlerin tek tek sahip oldukları enerjilerin toplamından daha fazla olmasıdır. Etkin ekip, üyelerinin sinerji yarattığı ekiptir.

Asinerji;

Asinerji, normalde bir arada çalışan birimler arasında ortaya çıkan uyum bozukluğu olarak tanımlanır.

Sinerjik Bireylet;

Çözüme yönelir.

Fikirlerin yararlı yönüne odaklanır.

Fikirleri geliştirmeye çalışır.

Anlamak için dinler.

Asinejik Bireyler;

Problemlere yönelir.

Karşısındakinin sözünü keser.

Fikirlerde boşluk arar.

Tartışmak ve yargılamak için dinler.