Satışta Müzakere

MentalPress 30

Satışta Müzakere

Hedef Kitle: Satış ve satın alma işinde çalışan herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Müşterinin seçeneklerinin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi ortamında satıcıların sadece satış tekniklerini iyi biliyor olması yetmez. Çünkü artık satış ve satın alma bir müzakere işidir. Eğer satıcılarınız müzakere sürecini en iyi şekilde yürütecek donanıma sahip değil ise, satış kapatma yüzdeniz ve/veya karlılığınız; düşük gerçekleşir. Bu seminer; satıcıların müzakerelerde başarılı olabilmeleri için, onlara satın alma kriter ve düşünce sistematiğini öğretmek, uygulamaya yönelik bilgilerle donatarak, onların daha yüksek verimle satışları kapatabilmelerine yardımcı olmak üzere, ülkemiz şartlarına en uygun şekilde hazırlanmıştır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Müzakereye hazırlanma sürecini tanımlayabilecek,

·       Müzakere esnasında gerekli iletişim ve çatışmaya çözümsel yaklaşım becerilerini ve taviz prensiplerini tanımlayıp, uygulayabilecek,

·       Fayda sunumu ve çıkar maksimizasyonu konusunda bilinçlenecek,

·       Müzakere veya satış sürecinde itirazları birer fırsat gibi algılayıp, tatmin yaratabilecek,

·       Tüm satış kapatma taktiklerini uygulamalı olarak öğrenecek,

·       Her iki tarafın da kazançlı çıktığı müzakere bilincini benimseyip, uygulayabileceklerdir.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İkna becerilerinizi ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       İkna etmeyi anlamak,

·       İkna etmede önemli faktörler,

·       Güvenilirliğinizi inşa etmek,

·       Dinleyicilerinizi anlamak,

·       Dinleyicilerinizin karar alma tarzını anlamak,

·       Dinleyicilerinizin zihnini kazanmak,

·       Karşıdaki kişinin algı filtrelerini çözmek,

·       Karşıdaki kişinin nasıl karar verdiğini anlamak,

·       Başarılı iletişimciler nasıl ikna ediyor, onların dil kalıpları,

·       Beyin nasıl ikna olur,

·       Davranış kalıpları ile müzakere teknikleri,

·       İletişim,

·       Kendi ruh halinin kullanımı,

·       Söz cambazlığı kalıpları,

·       Çağrıştırıcıların kullanımı,

·       Vücut dilini anlamak ve yönlendirmek,

·       Uyum sağlama,