Riskin Tanımı

MentalPress 30

Zarar verebilecek kayıp veya tehlike olasılığı.

Belirsiz, tehlike içeren durum veya faktör.