Problemin Tanımı

MentalPress 30

Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek çözümlenmesi gereken durum.

Çözülmesi, yanıtlanması veya düşünülmesi gereken durum.

Zorluk ve belirsizlik yaratan bir kişi, nesne veya durum.