Problemin Haritasını Çıkarmak

MentalPress 30

Tanımı: Problemi kısa ve açık olarak açıklama. 

Önemi: Problemi tehlikeli ile küçük çapta rahatsız edici durum seviyesine kadar değerlendirme (1-2-3-4-5)

Sonuçları: Problemin yarattığı mevcut veya olası sonuçlar veya oluşabilecek riskler.

Riskleri: Tanımlanan problemin etki edebileceği diğer problemler ve riskler.

Çözümü: Mevcut olanaklarla ve mantıklı bir çerçevede çözümü kolay seviyesinden zor seviyesine kadar değerlendirme.

Örnek: 

Problemin Tanımı; Toplantıya gecikmek.

Problemin Önemi; Az.

Problemin Sonuçları: Müşteri memnuniyetsizliği.

Olası Diğer Problem ve Riskler: Bir saat sonraki başka bir randevuya gecikme.

Çözüm Boyutu: Gerçekleştirilebilir.

İçinde bulunduğumuz durumun sürekli değişmesi ve gelişmesiyle birlikte karşı karşıya olduğumuz problemler de yeni boyutlar ve özellikler kazanır.

Problemin Tanımı: Görüşme yapamamak; toplantıya gecikmek.

Problemin Önemi: Orta.

Problemin Sonuçları: Müşteri memnuniyetsizliği; yeniden randevu alma güçlüğü; iş performansının düşmesi.

Olası Diğer Problem ve Riskler: Satış yapamama ve satış primi alma hakkını kaybetme; sonraki randevuya gecikme.

Çözüm Boyutu: Gerçekleştirilebilir / orta güçlükte.

Problemin Haritasını Çıkartırken Belirleyici Olan Faktörler:

Kişinin algılama, analiz ve sentez yeteneği,

Kişisel karakter özellikleri,

Problem konusuyla ilgili bilgi ve deneyim,

Dış koşulların değişkenliği,