Problemi Doğru Algılamak

MentalPress 30

İçinde olduğumuz veya incelediğimiz konuları tarafsız ve koşullanmalardan arınarak değerlendirmek,

Konuları çok boyutlu ve etkileşimli olarak diğer ilgili unsurlarla birlikte değerlendirmek.

Konuyla ilgili gerekli verileri toplamak.