Problem Karşında Olumlu Davranışlar

MentalPress 30

  1. Akılcı Olmak.
  2. Tarafsız Olmak.
  3. Kontrollü Olmak.
  4. Etkili Olmak.

Akılcı Olmak: Problemi diğer ilgili unsurlarla ilişkilendirerek değerlendirmek ve geniş bir bakış açısıyla mantıklı olarak ele almak.

Tarafsız Olmak: Kişisel yargı ve koşullanmalardan arınarak problemin gerçek nedenlerini irdelemek.

Kontrollü Olmak: Problemin analiz ve çözüm aşamalarında, gerekli bilgileri sürekli gözden geçirerek değerlendirmek ve olabilecek belirsizlik ve olumsuzluklardan en az etkilenerek çözüm arayışını sürdürmek.

Etkili Olmak: Problemi hedeflenen sürede çözmeye yönelik bütün uygun araçları ve kaynakları verimli olarak kullanarak, kalıcı çözüm sağlamak ve çözümün yeterli ve etkili olup olmadığını izlemek.