Problem Çözme Teknikleri

MentalPress 30

Problem Çözme Teknikleri

Hedef Kitle: Her seviyedeki yönetici ve çalışana yönelik olarak hazırlanmıştır.

Süre: 3 saat ( 09: 00-12: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İş ve günlük yaşamımızdaki problemler karşısında, etkili ve hızlı çözümler üretmek için gerekli teknikleri öğrenmek ve bu konudaki becerilerini geliştirmektir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

  • Problemin nasıl tanımlanması,
  • Analiz edilmesi,
  • Problem çözme adımlarını,

·       Problem çözümünde kullanılabilecek teknikleri,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Kişisel kalite analizi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Problem nedir?

·       Risk nedir?

·       Problemi zamanında çözmenin önemi,

·       Problem çözme süreci,

·       Problem çözme sürecinde doğru bilginin önemi,

·       Her problem bir öğrenme fırsatıdır,

·       Problem kaynakları,

·       Problem karşısında ortak davranış biçimleri,

·       Problem çözme sürecinde algılamanın önemi,

·       Mevcut olası bir problemi nasıl fark ederiz?

·       Üç temel yetenek,

·       Beyin,

·       Mantıksal düşünme,

·       Yaratıcı düşünme,

·       Etkili planlama,

·       Problem çözme teknikleri,