Problem Çözme Süreci

MentalPress 30

İnsanın bilgisini, deneyimlerini, tutumunu, sezgi ve yeteneklerini bir arada, uyum içinde kullanmasını gerektiren bir süreçtir.

Problem: Problemle karşılaştığımızda onun ne olduğu konusunda bir fikrimiz yoktur.

Çözüm: Problemin varlığını kabulleniriz; ne olduğunu tanımlarız; bilgi toplayıp analiz ederiz ve çözümünü buluruz.

Uygulama: Bulduğumuz çözümleri uygulamaya geçiririz.

Gelişim: Uyguladığımız çözümün yeterliliğini ve sonuçlarını analiz ederiz.

Öğrendiklerimiz sayesinde de, olası problemler karşısında daha öngörülü oluruz. Olaylara daha geniş bir çerçeveden bakarız.