Problem Çözme Basamakları

MentalPress 30

  1. Tanımlama,
  2. Nedenleri Belirleme,
  3. Çözüm Belirleme,
  4. Çözümü Uygulama,
  5. Değerlendirme,

1. Tanımlama; 

Gerçek ve görünür problemi birbirinden ayıramamak.

Problem yerine çözümü tartışmak.

Problemin anlaşılmaması.

Problemi Doğru Tanımlamak;

  1. Kavramları İfade Etmek: Problemi birkaç kez yeniden ifade ederek gerçek problemin ne olduğuna yaklaşmamızı sağlayacak çağrışımlar yapmak mümkündür. Bu amaçla, problemi ifade ettiğimiz açıklamayı başka sözcükleri kullanarak veya vurgulayarak yeniden ifade edebiliriz.
  2. Kavramları Somutlaştırmak: Bir problemi genel olgular ve kavramlar ile ifade edersek, bu problemin çok soyut ve genel bir çerçeve içinde kaybolmasına yol açarız. Bu durumda kavramları mümkün olduğunca örnekleyerek; alt kavramlara ve gerçek problemin detaylarına doğru yönlendirmeliyiz.

2. Nedeni Belirleme:

Problemin birden fazla nedeni olması.

Problemlerin nedenlerinin de başka nedenlerden kaynaklanması.

Bir nedenin birden fazla probleme yol açması.

Neden ve sonucun birbirlerini yaratması ve beslemesi.

3. Çözüm Belirleme:

Olası çözümlerim bulunması.

En uygun çözümüm seçilmesi.

4. Çözüm Uygulama:

5. Değerlendirme: