Proaktif Davranış

MentalPress 30

Proaktif Davranış Sahibi Olmak

Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Başarı, bir gün birinin bize hediye edeceği bir ödül değil, kendi çabamızla ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Bu hedef yolunda uymamız gereken bazı kurallar vardır. Katılımcılara bu kuralları öğretmek ve uygulatmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       İnisiyatif kullanmak, proaktif olmak, bilgi toplamak, yaratıcılık, kurumsal haberdarlık, öğrenme, kalite ve düzene özen göstermeyi,

·       Proaktif olmanın kaynağını,

·       Proaktivitesi yüksek ve düşük insanların özelliklerini, düşüncelerini ve davranışlarını,

·       Proaktivitesi yüksek çalışanların engeller ve olumsuzluklar karşısındaki tavrını,

·       Proaktivite için gerekli olan olumlu düşünceyi,

·       Olumlu düşünce yapısına sahip olma yollarını,

·       Kontrol odağını, kontrol odağı içte ve dışta insanların özelliklerini öğreneceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.

·       Proaktif davranışı ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Proaktif ve reaktif kişilik,

·       Proaktivitesi yüksek kişiler,

·       Seçme Alışkanlığı.

·       İnisiyatif almak.

·       Verilen sözleri tutmak.

·       Sorumluluk almak.

·       Kendini sonuçlardan sorumlu kılmak.

·       Sonuçlar üzerinde olumlu bir etki kullanmak.

·       Proaktif (etkici) ve reaktif (tepkici) zihin yapılarının farkına varmak.

·       Proaktif kişilerin özellikleri,

·       Mükemmellik arayışı,

·       İçselleştirilmiş standartlar,

·       Zorlayıcı hedefler belirleme,

·       Hesaplanmış risk alma isteği,

·       Sonuç alma isteği,

·       Geribildirim arayışı,

·       Proaktivitesi düşük kişiler,

·       Proaktivitesi düşük kişilerin özellikleri,

·       Olumlu düşünce,

·       Başarıya yönelik davranışlar,

·       Kontrol odağı,