Politikaya Direnç

MentalPress 30

Alt sistemlerin birbirinden farklı ve birbiri ile uyumsuz amaçları olduğunda değişime direnç ortaya çıkar.

Tarafların farklı yönlere çektiği bir sistemde herkes, hiç kimsenin olmak istemediği bir yer için büyük çaba gösterir.