Pekiştirici Döngü,

MentalPress 30

Değişimi gittikçe güçlendirdiği için "pozitif geri besleme döngüsü" olarak da adlandırılan, artıran veya yükselten geri besleme döngüsü. 

Arttıkça artan veya azaldıkça azalan pekiştirici döngüler vardır.