Paydaşların Kimliği

MentalPress 30

Kurum hizmetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak yararlananların resmi bir tanımı yapılmalıdır. Kurum içi paydaş kimliğini aynı kurumda çalışan birim ya da kişiler oluşturur. Kurum dışı paydaşlar ise kurumun ürün ve hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder. 

-         Kimlik belirlenme süreci

1.      Sorulacak sorular

- Kurum hizmetlerinden ve ürünlerinden kim yararlanıyor ?

- Kim en çok yararlanıyor?

- Kurum dışı paydaşlar kimler?

- Paydaşlar kurumun hizmet ve ürünlerini farklı bir kurumdan alabilir mi ? P iyasa yapısı nasıl ?

- Kurum içi paydaşlar kimler ve kurum ya da programdan neler umuyorlar?

- Kurum içi paydaşlar kimler?

2.      Paydaşların düşünce ve arzularını bilmek için :

- Yazılı ya da telefon taraması 

- Odak takımları

- Bire bir görüşmeler

- Yorum formları

- Paydaş danışma komiteleri

- Tanışma ve duyuru toplantıları