Pareto Analizi

MentalPress 30

Pareto İlkesi /80-20 Kuralı

Pareto analizi, problem çözme ve kalite iyileştirme çalışmalarında problemi analız etmek amacıyla en çok kullanılan tekniklerden biridir.

Pareto ilkesi, bu tekniği bulan ünlü sosyal bilimci ve ekonomist Wilfredo Pareto'nun adıyla veya 80:20 kuralı olarak anılır.

Pareto ilkesi, az sayıdaki önemli unsurun, problemin tamamına kaynaklık ettiğini ileri sürer. Bu gerçekten yola çıkarak, önemliyi önemsizden ayırt etmekte Pareto diyagramı yaygın olarak kullanılır. Problemlerin biiyük kısmını çözmek için problem kaynaklarının en önemlilerini ortadan kaldırmak yeterli olmaktadır. Pareto tekniği, bu gerçeği sayısal oranlarla belirtir. Problemin kaynak nedenlerinden "yüzde yirmi"sıne karşılık gelen bir bölümünü ortadan kaldırdığınızda, problemin yüzde seksenini çözmüş olursunuz.

Başka bir deyişle, Pareto ilkesi, problemlerin büyük bir kısmının genellikle az sayıdaki baskın nedenden kaynaklandığını belirtir. Dolayısıyla, az sayıdaki sebep, çok sayıdaki sonuçtan sorumludur.

Müşteri şikâyetlerinin % 80 i, ürünlerin %20'sinden kaynaklanan şikâyetlerle ilgilidir

Pareto Analizinin Yararları

Pareto analizinin yararları şunlardır;

•    Önemli olan unsurlarla önemsiz olanları birbirinden ayırabiliriz.

•    Problem sebeplerini basit, kolay anlaşılabilir bir görsel formatta sunabiliriz.

•    Önemsiz nedenlerle zaman kaybetmediğimiz için problemin çözümünü daha kısa sürede etkili olarak sonuçlandırabiliriz.

•    Verimlilik ve kaynak tasarrufu sağlarız.

Pareto Analizi Uygulama Adımları

  1. Pareto analizinde aşağıdaki iş akışı kullanılır;
  2. Hangi Problem için Pareto Analizi Yapılacağı Kararlaştırılır.
  3. Problemin Sebepleri Sıralanır.
  4. En Uygun Ölçüm Birimi Saptanır.
  5. Problemle İlgili Bilgilerin Toplanacağı Ölçüm Birimi Belirlenir.
  6. Gerekli Bilgiler Toplanır.
  7. Veriler Listelenir.
  8. Grafik Çizilir ve Değerlendirilir.